Press "Enter" to skip to content

Fördelar och nackdelar med att bo i en by

Frans Mats 0

Att välja om man ska bostätta sig på landsbygden eller inne i stan är inte alltid ett lätt val. Det finns flera för- och nackdelar att ta i åtanke, vilket av alternativen som man än väljer. Vi har här listat de viktigaste att tänka på när man gör sitt val.

Fördelar

 • Tempot i byar är betydligt lugnare än i stan. Det är lättare att koppla av och stressnivån är mycket lägre.
 • Det är mindre risk att bli utsatt för brott i en by än i en stad.
 • I en by behöver man inte oroa sig för rusningstrafik eller långa köer.
 • Det är billigare att bo i en by. Hyror och huspriser är mycket lägre än i städerna och i de allra flesta fall så är priserna i butiker även lägre.
 • Då de allra flesta är bekanta i en by så är känslan av samhörighet i många fall starkare och man känner mer gemenskap med sina medmänniskor.
 • Det är av naturliga skäl bättre luft och mindre föroreningar då det är mycket mindre trafik och utsläpp i byar än i städerna.
 • Nära till natur och enklare att ha djur.

Nackdelar

national city

 • Samhällsservicen är inte lika utbredd i byar som i stan. Det kan vara långt till närmaste sjukhus, apotek och bank.
 • Det kan dessutom vara långt till jobb och skola för de större barnen då detta inte alltid erbjuds i mindre samhällen.
 • Skvaller kan vara mer utbrett då alla känner alla och mentaliteten är inte alltid lika accepterande som i större städer. Detta kan göra att individer känner sig ensamma och hämmade för vilka de är.
 • Det är närmast nödvändigt att ha bil då lokaltrafiken inte är utbyggd som i stan.
 • Mindre utbud av butiker, restauranger och underhållning.
 • Det erbjuds generellt färre möjligheter i byar och möjligheten att träffa nya människor i sin by är avsevärt lägre än om man bor i en stad.

Att bo i en by passar vanligtvis bäst för barnfamiljer och äldre personer. För unga som studerar, eller som är i starten av karriären, så kan pendling in och ut från stan bli övermäktig. Många som är uppväxta i byar och på landsbygden, men som flyttar ut, kommer dock tillbaka när de skaffar egen familj för att kunna ge sina barn det lugn och den trygghet som inte är möjlig på samma sätt inne i stan.